Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť AMI Plus, s. r. o. rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových stránok. Nasledovné informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou AMI Plus, s. r. o. a spôsobov ich využitia. Spoločnosť AMI Plus, s. r. o. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných spoločností prístupné prostredníctvom odkazov na internetových stránkach spoločnosti AMI Plus, s. r. o.

 

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť AMI Plus, s. r. o. zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá spoločnosti AMI Plus, s. r. o. svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na internetových stránkach spoločnosti AMI Plus, s. r. o.

 

3. Bezpečnosť

Spoločnosť AMI Plus, s. r. o. bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti AMI Plus, s. r. o., ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti AMI Plus, s. r. o., sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

 

4. Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Google a iných. Tieto údaje možno použiť na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Môžu byť nastavené cookies vo vašom prehliadači.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

Bližšie informácie o web trackingu nájdete v politike ochrany súkromia nášho poskytovateľa: How Google uses data when you use our partners‘ sites or apps

 

5. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Spoločnosť AMI Plus, s. r. o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na adresu info@amiplus.sk alebo list na adresu spoločnosti AMI Plus, s. r. o., Vansovej 12, 080 01 Prešov.

 

6. Verejný register spracovania

Spoločnosť zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

(1) Meno zodpovednej spoločnosti:  AMI Plus, s. r. o.

(2) Osobne zodpovední - vedenie: AMI Plus, s. r. o. - konatelia: Anton Seman, Marcel Török

(3) Adresa zodpovednej prevádzky: Vansovej 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

(4) Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania alebo využívania údajov:

Predmetom spoločnosti je vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo, automatizované spracovanie dát, poskytovanie softwaru - predaj a prenájom na základe dohody s autorom, faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok, kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení.

(5) Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov a poskytovateľov služieb – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).

(6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, pridružené spoločnosti a interné oddelenia pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4). 

Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

MI:SU Design, s. r. o., Prostějovská 115, 080 01 Prešov

(7) Termín pravidelného výmazu dát:

Dáta sa vymazávajú po uplynutí zákonných lehôt. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať účel uvedený v bode 6. (4).

(8). Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, Instagram a Youtube. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc., Instagram a YouTube, Inc. (“poskytovatelia”).

Facebook prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prehľad Facebook tlačidiel a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Instagram prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prehľad Instagram pluginov a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/instagram/embed-button 

YouTube prevádzkuje spoločnosť Google LLC, D/B/A YouTube 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066. USA. Prehľad tlačidiel YouTube a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, Instagrame alebo YouTube, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, Instagram alebo YouTube o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:

http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa Instagram o ochrane údajov/súkromia:

https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=18-LegalBasisInformationConsent

Upozornenie poskytovateľa YouTube o ochrane údajov/súkromia:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, Instagram alebo YouTube, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.