Pozrite si ponuku našich služieb

Dumaconsult - Vedenie podvojného účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva

 • • Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov • Vedenie hlavnej knihy • Účtovné poradenstvo • Vypracovanie štatistických výkazov
ZOBRAZIŤ VIAC
Dumaconsult - Bussiness Inteligence a Reporting

Bussiness Inteligence a Reporting

 • • Finančný reporting • Reporting v oblasti výroby • Riadenie splatností pohľadávok a záväzkov • Skladový, predajný reporting
ZOBRAZIŤ VIAC
Dumaconsult - Externé spracovanie miezd

Externé spracovanie miezd

 • • Personálno-právne a mzdové poradenstvo • Spracujeme výplaty podľa platnej legislatívy • Ročné zúčtovanie dane Vašich zamestnancov
ZOBRAZIŤ VIAC
Dumaconsult - Nadštandardné jednorazové služby

Nadštandardné jednorazové služby

 • • Digitalizácia účtovníctva • Analýza a rekonštrukcia účtovníctva • Optimalizácia procesov, činností a aktivít v rámci účtovného oddelenia
ZOBRAZIŤ VIAC

Vedenie podvojného účtovníctva

 • Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Evidencia DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie podkladov k dani z príjmu právnických osôb
 • Vypracovanie pokladov pre daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností
 • Mesačný reporting v požadovanej podobe
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Základné účtovné poradenstvo
Dumaconsult - Vedenie podvojného účtovníctva
Dumaconsult - Bussiness Inteligence a Reporting

Bussiness Inteligence a Reporting

Je plnohodnotným BI nástrojom, ktorý Vám poskytne ucelený, efektívny a jednoduchý prístup k práci a analýze firemných dát. Na základe nástrojov BI vám poradíme, ako efektívne vyhodnocovať dáta, ako ich správne získavať a spracovávať. Nástroj BI poskytne manažérsky pohľad na dáta v nasledovných oblastiach:

 • Finančný reporting
 • Reporting v oblasti výroby
 • Riadenie splatností pohľadávok a záväzkov
 • Skladový, predajný reporting

Externé spracovanie miezd

• spracujeme kompletne vašu mzdovú a personálnu agendu,

• zabezpečujeme administratívu pri nástupe/výstupe zamestnancov

• sledujeme zmeny v legislatíve, neustále sa vzdelávame, poskytujeme pre vás personálno-právne a mzdové poradenstvo

• staráme sa o mzdový softvér, jeho aktualizáciu a znášame náklady s ním spojené

• spracujeme výplaty podľa platnej legislatívy a termínoch s vami dohodnutými, zabezpečíme distribúciu elektronických výplatných pások

• v prípade záujmu zo strany klienta zabezpečíme úhradu výplat a odvodov za zamestnávateľa, prípadne pripravíme podklady na ich úhradu

• zabezpečujeme komunikáciu s orgánmi štátnej správy a zastupujeme vás v prípade kontroly,

• spracovanie kvartálnych podkladov pre štatistické zisťovanie TREXIMA

• zasielame reporting pre manažment podľa vašich požiadaviek, v prípade potreby aj v cudzom jazyku

• poskytujeme hotline pre potreby vašich zamestnancov

• vystavenie potvrdení zamestnancom pre rôzne účely, spracovanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, vystavenie zápočtového listu

• spracujeme ročné zúčtovanie dane vašich zamestnancov

• archivujeme personálne a mzdové dokumenty

• dodanie mzdových podkladov pre potreby finančného účtovníctva, v prípade potreby zabezpečujeme klientom export účtovného predpisu do používaného informačného systému (SAP, iné...)

• dodáme reporting podľa požiadaviek klienta ( napr. náklady na zamestnancov v členení na jednotlivé strediská, zákazky, sledovanie nákladov podľa jednotlivých zložiek mzdy, náklady na nadčasy, prémie, odmeny, vyhodnocovanie neprítomností, ....)

• v prípade záujmu ponúkame na mieru šité riešenie - zamestnanecký portál, kde budú mať vaši zamestnanci non stop prístup ku svojim mzdovým a personálnym údajom ako aj zabezpečenú elektronickú archiváciu výplatných pások

Dumaconsult - Nadštandardné jednorazové služby

Nadštandardné jednorazové služby

 • Digitalizácia účtovníctva
 • Analýza a rekonštrukcia účtovníctva
 • Optimalizácia procesov, činností a aktivít v rámci účtovného oddelenia

Poradíme a navrhneme
riešenie pre vašu firmu

Nezaoberajte sa už vedením a spravovaním účtovníctva, zverte ho nám. Objednajte si naše služby.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.